MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2020-2021 YILI ÖZEL YETENEK SINAVINDAN 50 VE ÜZERİNDE PUAN ALAN ADAYLAR AÇIKLANDI.

MSGSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVINDAN YEDEK LİSTEDE BULUNAN ADAYLAR AŞAĞIDAKİ TARİHTE KAYIT YAPTIRACAKTIR.

1. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 21, 22, 23 Eylül 2020
2. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  24, 25, 28 Eylül 2020
3. YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT TARİHLERİ:  29, 30 Eylül, 01 Ekim 2020

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2020-2021 YILI ÖZEL YETENEK SINAVINDAN 50 VE ÜZERİNDE PUAN ALAN ADAYLAR AÇIKLANDI.

WEB : https://www.msgsu.edu.tr/news/NewsDetail.aspx?nid=4098

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2020-2021 ÖĞRETİM YILI YETENEK SINAVLARI SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 Lise diplomasının aslı (henüz alınmadıysa yeni tarihli mezuniyet belgesi)

Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

Kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (2020 YKS Kılavuzu, sayfa 32) 

• 2020 ÖSYM (YKS) Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

• Nüfus Cüzdanının aslı ve okunaklı arkalı önlü fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı kayıt işlemleri bittikten sonra öğrenciye iade edilecektir.)

• Askerlik çağındaki erkek öğrencilerden, ilgili askerlik şubesi başkanlığından, askerliğini yapmakta olanlardan ise bağlı oldukları birlikten alınacak, yükseköğretim kurumlarına kaydını yaptırmasına askerlik işlemleri yönünden sakınca olmadığına dair belge. Askerlik Durum Belgeleri e-devlet üzerinden kabul edilecektir. Ancak, belgenin üzerinde "barkod numarası" bulunacak şekilde çıktı alınmalıdır. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere; a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2020-YKS ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar, 2020-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. (2020 YKS Kılavuzu, sayfa 47)

• 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğraflar, son altı ay içerisinde, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen özelliklerde olmalıdır. Polaroid ve fotokopi resim olmamalıdır.)

• Adayın, "hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirtir" yazılı beyanı kayıt sırasında alınacaktır.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. (2020 YKS Kılavuzu, sayfa 47)

 Öğrenci Kayıt Bilgi Formu (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)

• Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmekle yükümlüdür.

Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Asil Listelerden Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri 15, 16, 17 ve 18 Eylül 2020 Kayıt Yeri MSGSÜ GSF Öğrenci İşleri Bürosu Meclis-i Mebusan Cad. No:24 Fındıklı, Beyoğlu İSTANBUL

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK GÜZEL SANATLAR RESİM KURSU YURTDIŞI PORTFOLYO HAZIRLIK SANATHANE RESİM KURSU
WeCreativez WhatsApp Support
Hoşgeldiniz.
Yardımcı olmamızı istediğiniz konuyu aşağıdaki kutucuğa yazabilir misiniz?