Resim Kursu - Resim Atölyesi » Sanathane İstanbul

Sanathane Resim Atölyesi - MEB Onaylı Sertifikalarımızla Eğitimlerimizi Belgelemekteyiz.

MEB Sertifika Programlarımız ile Resim Atölyelerimize Katılan Kursiyerlerimize Katılım ve Başarı Sertifikaları Vermekteyiz.

Paylaş

RESİM KURSU

Resim kursu , her yaştan birey tarafından tercih edilen bir kurstur. İlkel çağlardan günümüze insanlar gördüklerini ya da görmediklerini hayal ederek resme dökerler. Zamanla resmetmek sürekli gelişen ve değişen bir alan haline geldi. Binlerce yıldır cazibesini hiç kaybetmeden, her geçen gün değerini daha da arttırarak gelişim gösterdi.

Günümüzde ise hem mesleki açıdan ilerlemek isteyen hem de hobi olarak kendini geliştirmek isteyen herkes tarafından resim sanatı öne çıkmaktadır.

Resim Kursu Fiyatları

Resim kursu fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bunlar; kursun toplam süre/saati, kursun bulunduğu il,ilçe veya lokasyon, kursu alan kursiyer sayısı, kurs eğitimini veren eğitmenin niteliği, kurslar arası rekabet ortamının varlığı, kurs programı ve kursun sahip olduğu fiziksel ve niteliksel özellikleridir. Bütün bunlara ek olarak fiyatı etkileyen ve belirleyen bir diğer sebep ise alınan eğitimin grup eğitimi mi yoksa birebir eğitim mi olduğudur. Grup eğitimleri birebir eğitimlere göre fiyat açısından daha uygundur. 

Resim Kursuna Kimler Katılabilir ?

Resim kursuna katılmak için minimum taban yaş 12’dir. Ancak resim kursuna katılmak için yaş kriterinde bir üst sınır bulunmamaktadır. Ayrıca resim kursuna katılmada cinsiyet ayrımı da söz konusu değildir. Dileyen herkes resim kursuna katılabilir.

Resim kursuna katılma amaçları farklılaşan bireyler genel olarak şu temeller üzerinde resim kursuna başlamaktadır. Bunlar: resme yeteneği olup daha da geliştirmek isteyen bireyler, resme merakı ve ilgisi olduğu halde yeteneği olmayan bireyler ve mesleki açıdan resim yapmak zorunda olan bireyler ile sanatçı kimliği ile öne çıkmak isteyen ressam adayları resim kurslarını tercih etmektedirler. 

Sanathane olarak, 12-18 yaş grubu  erken genç dönemi, 18-35 yaş arası gençlik dönemi, 35-45 yaş arası ileri gençlik dönemi, 45-60 yaş arası orta yaş grubu ve 60-üstü yaşlı grubuna resim kursu hizmetini sunmaktayız. Sanathane kursiyerlerinin büyük bir çoğunluğu ise gençlik dönemi olarak adlandırdığımız 18-35 yaş grubu kursiyerlerden oluşmaktadır. Bu yaş grubunda yer alan kursiyerlerin  çoğunluğu daha çok Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde yer alan resim bölümüne yerleşmek için kursu almaktadır. Özel yetenek sınavında başarılı olabilmek adına resim kursunu tercih edenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.

Resim Kursunun Avantajları Nelerdir ?

Resim kursunun bireyin kişisel gelişimi için de; mesleki gelişimi için de ciddi avantajları bulunmaktadır. Resim kursuna katılma amacınız doğrultusunda avantajlarınız şekillenir. Özel yetenek sınavına girmeyi düşünerek resim kursuna katıldığınızda resim ile ilgili bilgilerinizi  arttıracağınızı ve yeteneğinizi de geliştireceğinizi dolayısıyla özel yetenek sınavını da rahatlıkla geçebilme avantajı sunar. 

Öte yandan sadece hobi amaçlı katılırsanız resim kursuna, çok güzel resimler yapmayı ve yaptığınız bu resimleri yakın çevrenizdeki dostlarınıza hediye ederek daha fazla mutlu olabilirsiniz. Resim yapmanın hem psikolojik hem sosyal olarak insanları olumlu etkilediğini uzmanlar sürekli olarak dile getiriyor. Bu açıdan bakıldığında resim yapmak kişiyi donanımlı , hayat dolu , mutlu , sosyal ve etkin bireylere dönüştürür.

Neden Resim Kursuna Gitmeliyim ?

Resim kursu size her açıdan destek olacaktır. Olmak istediğiniz insan modeli ne ise; yapmak istediğiniz hobi ya da meslek ne ise o şeyi iyi yapmak istiyorsanız mutlaka profesyonel bir destek almalısınız. Resim kursunun varlık sebebi sizin de resim kursuna gitme amacınızı belirler. Dolayısıyla bir resim kursunun size sunabileceği birçok şey olabilir. Burada önemli olan “Neden ?” sorusuna karşılık alabileceğiniz en iyi yanıttır. 

Resim, görsel ve uygulamalı sanatlardan birisidir. Resim ile sanatsal cevherinizi açığa çıkarabilirsiniz. Resim kursunun size sunduğu imkanlar dahilinde kendinizi resim ile yeniden var edebilirsiniz. Bir sanat dalı ile ilgili olmak sosyal yaşantınızı da değiştirecektir. Unutmamak gerekir ki herkes resimle ya da sanatla ilgilenmez, hele de sıradan insanlar… Resim kursuna gittiğinizde oradaki bireylerin seçkin bireyler olduğunu, size kişisel anlamda ciddi kazanımlar sağlayacağını bilmelisiniz.

Resim Kursunda Neler Öğreneceğim ?

Özel yetenek sınavlarıyla üniversitelerin ya da liselerin ilgili bölümlerine yerleşmek isteyenler için çok çeşitli çalışmalar resim kursu çerçevesinde yapılmaktadır. Resim kursunda yapılan çalışmalar ve öğretilen teknik ve yöntemler bireylerin daha sağlam adımlar atmalarını sağlamaktadır.

Resim kursunda öğretilenler sıralandığında;

 • Temel Çizim Teknikleri ,
 • Boyama Yöntemlerinin Geliştirilmesi ,
 • Karakalem Çalışması ,
 • Kompozisyon Geliştirilmesi ,
 • Resimde Renk Çalışması ,
 • Resimde Oran ve Orantılılık,
 • Portre ve Figür Çalışmaları olarak sayılabilir.


Temel Çizim Teknikleri:

Çizimde kullanılacak kurşun kalem ve türlerinin tanıtılmasını, temel geometrik şekillerin çizimini, şekil ya da desen çizimi noktasında ışığın, gölgenin ve netliğin değerlendirilmesini içermektedir. Bu aşamada kursiyerlere olabildiğince teknik bilginin verilmesi amaçlanır.

Boyama Malzemelerinin Öğrenilmesi ve Kullanımı:

Kuru boya, guaj boya, pastel boya, sulu boya, yağlı ve akrilik boyaların kursiyerlere öğretilmesi ve kullanım açısından uygulanmasını ifade eden aşamadır. Burada kursiyerler yaptıkları resim için uygun olan boya türünü kullanmayı öğrenmektedir.

Karakalem Çalışması:

Karakalem çalışması aynı renk türünde farklı tonlamalar yapılarak çizilen resimleri ifade etmektedir. Buna da valör denilir. Karakalemde tonlama karakalem çalışması ile öğrenilebilir. Karakalem ile iç ve dış mekan çalışmaları, manzara çalışması, nesnelerin ya da objelerin çizimi yapılabilmektedir. Ancak karakalem daha çok portre çizimlerinde kullanılır. Karakalem adı kalemin ortaya çıkardığı renkten alır.

Karakalem olarak adlandırılan kalem türleri şunlardır: 4B , HB ve 2B .

Kompozisyon Geliştirilmesi:

Kompozisyondan kasıt, resim içerisindeki uyum ve bütünlüktür. Kompozisyona dahil olan konu başlıkları ise şunlardır: perspektif, dengelilik, odak nokta-ikincil nokta, zıtlıklar ve bütünlük, görsel sunum, boş ve dolu olma durumu, renklerin açıklık ve koyuluk dokusu...  

Resimde Renk Çalışması:

Renklerin anlam ve özellikleri, ara ve ana renklerin kullanılma amacı ve kullanıldıkları yerler ve renklerin birbirine karışımı ile oluşan yeni renklerin öğrenilmesi bu aşamadadır. Ayrıca figür ve portrelerde renk kullanımı da yine bu aşamada öğrenilir.

Resimde Oran ve Orantılılık:

Resimde çizilen ne olursa olsun bir oran ya da ölçü olmalıdır. Özellikle de insan resimleri ya da portre çizilirken yüzü oranlı olması, göz, kaş ve burunun yüze uygun çizilmesi gerekir. Resimde oran ve orantılılıktan kasıt tam olarak budur.

Portre ve Figür Çalışmaları:

Portre ve figür çalışmalarında ise temelde, yine oran vardır. Bu nedenle canlı nesne ve modelle çalışmak en doğru olandır. Portre çizimlerinde insan vücudunun her bir uzvunu ölçülü çizmek esastır. Ayaklar, kollar, kaş, göz, burun ve gövde ile baş da oranlı olmalıdır.

Resim Kursuna Başlamak İçin Yetenekli Mi Olmak Gerekir ?

Resim kursuna katıldığınız andan itibaren resim yapmak ile ilgili teknik her türlü bilgiyi edinmiş olacaksınız. Kurs süresince resim yapmayı bilmeniz size avantaj sağlayabilir; fakat bilmiyor olmanız dezavantajlı olduğunuz anlamına gelmez. Dolayısıyla hiç resim yapmayı bilmeyen biri dahi resim kursuna katılabilir. Resim kursunda esas olan çabalamaktır. Ne kadar fazla çaba gösterirseniz o kadar iyi öğrenirsiniz; ne kadar fazla yoğunlaşırsanız o kadar güzel çizimler, resimler yaparsınız.

Hobi Olarak; Resim Kursu !

Resim kursları sadece ressam adaylarına ya da resimle birebir mesleki anlamda ilgilenen kişilere yönelik değildir. Bireyler resim yapmayı kendi hobileri, uğraşları haline getirebilir. Günlük hayatta, rutin ve monoton yaşamdan kurtulmaya çalışan bireyler hayatlarına renk katabilmek için çeşitli hobiler edinirler. Bu hobiler arasında belki de en öne çıkanı kuşkusuz resimdir.

 

Resim insanların zihnindekileri yansıtmada en iyi araçtır.

 

İnsan kimi zaman sahip olduklarını, kimi zaman sahip olamadıklarını bazen de bilinmeyenleri kağıda döker.

 

Resim, insan yaşamının ayrıntılarının yansımasıdır. 

İyi Resim Kursu Nasıl Olmalıdır ?

En iyi resim kursu, kursiyerlerine resim öğretmenin ötesinde bir perspektif sunar. Bu perspektif aracılığıyla kursiyerler zihinlerinin arka planında yatanları resme aktararak gelişim gösterirler. Resim bir yaratmadır ve her resim bir anlam taşır. Anlamsız bir resim bile anlamsızlığın anlamı ile yüklüdür. En iyi resim kursu size bu farkındalığı katar. Bir resme baktığınızda onun size vermek istediği mesajı zamanla öğrenirsiniz. 

En iyi resim kursları uzman ve profesyonel öğreticilere sahiptir. Profesyonel bir eğitimin ilk ve temel aracı öğretmendir. Diğer yandan en iyi resim kursları en son teknoloji ile donatılmış, resimle ilintili olarak altyapıya sahip kurslardır.

İyi resim kurslarının ortak özelliği kursiyerlerine kurs sürecinde destek olmanın yanında, kurs bittikten sonra dahi kursun öğrenciye karşı yaklaşımı bir vizyon genişletme görevi şeklindedir. Resim kursları sanatın insanı daha ileriye götüreceği inancıyla hareket eder. Bu nedenle de temel hedef öğrencinin gelişim düzeyinin hızlandırılması ve arttırılmasıdır.

Yetenek Sınavında Resim Kursunun Etkisi Nedir ?

Yetenek sınavına girmeyi düşündüğünüz andan itibaren bir resim kursuna gitme fikriniz olmalıdır. Çünkü özel yetenek sınavlarını geçebilmek için asgari düzeye ilgili alanınızda bilgi ve yetenek sahibi olmanız beklenir. Resim kursu verdiği eğitimle Güzel Sanatlar Fakültesi’ne öğrenci yetiştirme düzeyindedir. Nitekim doğru bir kurs sizi muhakkak ki, hedeflediğiniz üniversiteye yerleştirecektir. 

Resim kursunda öğretilenler aslında size mesleki yaşantınızda oldukça büyük faydalar sağlayacaktır. Ancak mesleğe başlangıç olarak görülebilecek olan yetenek sınavında başarılı olmanızı da destekleyecektir. 

Yetenek sınavında sorulacak olan soruların, resim kursunda öğrendiklerinizle ilgili olduğunu bilmelisiniz. Yetenek sınavını geçmek isteyen öğrenciler için ayrı çalışma programı geliştirilir ve olabildiğince sınava yönelik çalıştırılır.Resim Kursunu Tamamladıktan Sonra Sertifika Alacak Mıyım ?

Resim kursuna katılım sağlayan herkese MEB onaylı sertifikalar verilmektedir. Bunun dışında kurs sürecinde başarılı çalışmalar yapan ve süreci başarıyla tamamlayan herkese de yine MEB onaylı başarı sertifikaları verilmektedir.

Resim Kursu Olarak Neden Sanathane ’yi Seçmeliyim ?

Profesyonel kadrosuyla resim yapmanın zevk ve heyecanına ulaşmak Sanathane ile mümkün ! Sanathane size resim öğretmenin dışında resim sanatıyla nasıl bir bütün olunacağını öğretir. Yaşam tarzınızda resmin anlam ve önemine dikkat çeker. Kuşkusuz herkes resim yapabilir ancak resmi bir sanat olarak algılamak Sanathane’nin etkin ve verimli çalışması ile mümkün olabilir. Öğrencileriyle aradaki sıkı bağı koruyup, onların sosyal yaşamlarında da karşılaştıkları problemlere çözüm bulma noktasında Sanathane bir terapi merkezidir. Sanatla, resimle nasıl tedavi olunacağını öğretir. 

Sanathane size sadece resim öğretmekle kalmaz. Resim yapmayı bir geleneğin ürünü olarak ortaya çıkartır. Bu gelenek şüphesiz Sanathane mensuplarının geleneğidir. Yıllar içerisinde bir ekol haline gelecek olan Sanathane ile iç içe olmak, birlikte ve bütünsel olarak resim yapmak sanatın en güzel yanını oluşturur. 

Resim kursu konusunda hiç tereddüt etmeden Sanathane’yi seçebilir ve çalışmalara hemen başlayabilirsiniz. Yaparak öğrenmek, öğrenirken öğretmek için Sanathane’yi seçin !

Sanathane sanatsal ruhunuzu ortaya koymak için geliştirilmiş en üst modeldeki eğitimi sunar. Sanathane ile özel yetenek sınavındaki başarınızı kat kat arttırmak ve resim yapmanın püf noktalarını öğrenmek için Sanathane’ye gelin !

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İÇ Mimarlık Yüksek Lisans Programını Nasıl Kazandım ? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İÇ Mimarlık Yüksek Lisans Programını Nasıl Kazandım ? Youtube Play
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini Nasıl Kazandım ? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini Nasıl Kazandım ? Youtube Play
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini Nasıl Kazandım ? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini Nasıl Kazandım ? Youtube Play
Moda Tasarım Bölümünü Nasıl Kazandım ? Moda Tasarım Bölümünü Nasıl Kazandım ? Youtube Play
Endüstri ürünleri tasarımı Bölümünü nasıl kazandım ? Endüstri ürünleri tasarımı Bölümünü nasıl kazandım ? Youtube Play
Güzel sanatlarda başarılı olmak için eğitim yeterli mi? Güzel sanatlarda başarılı olmak için eğitim yeterli mi? Youtube Play
Sanathane Güzel Sanatlar Akademisi Sanathane Güzel Sanatlar Akademisi Youtube Play
Sanat Eğitimi için kursa gitmek şartmı ? Sanat Eğitimi için kursa gitmek şartmı ? Youtube Play
Karakalem Resim Yaparken ne Tür Malzemeler Kullanılır ? Karakalem Resim Yaparken ne Tür Malzemeler Kullanılır ? Youtube Play
Sanathane Güzel Sanatlar Akademisi Sanathane Güzel Sanatlar Akademisi Youtube Play
 Sanat eğitimi almak için neler yapılmalı ? Mehmet Duran Fergöğce Sanat eğitimi almak için neler yapılmalı ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Karakalem resim tekniği nasıl gelişir ? Mehmet Duran Fergöğce Karakalem resim tekniği nasıl gelişir ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Güzel sanatlar okumak isteyenler neler yapmalı ? Mehmet Duran Fergöğce Güzel sanatlar okumak isteyenler neler yapmalı ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Sanat yeteneği olmayanlar güzel sanatlar okuyabilir mi ? Mehmet Duran Fergöğce Sanat yeteneği olmayanlar güzel sanatlar okuyabilir mi ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Karakalem resim malzemeleri nelerdir ? Mehmet Duran Fergöğce Karakalem resim malzemeleri nelerdir ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Karakalem resim tekniği nasıl gelişir ? Mehmet Duran Fergöğce Karakalem resim tekniği nasıl gelişir ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Karakalem resim malzemeleri nelerdir ? Mehmet Duran Fergöğce Karakalem resim malzemeleri nelerdir ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Sanat eğitiminde her bölüm için kurs var mı ? Mehmet Duran Fergöğce Sanat eğitiminde her bölüm için kurs var mı ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Sanat eğitimi almak için neler yapılmalı ? Mehmet Duran Fergöğce Sanat eğitimi almak için neler yapılmalı ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Çocukların sanat yeteneği nasıl ortaya çıkar ? Mehmet Duran Fergöğce Çocukların sanat yeteneği nasıl ortaya çıkar ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Sanat kursuna başlayacak öğrencilerde aranan koşullar nelerdir ? Mehmet Duran Fergöğce Sanat kursuna başlayacak öğrencilerde aranan koşullar nelerdir ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
DIY Karakalem resme yeni başlayanlara öneriler neler ? Mehmet Duran Fergöğce DIY Karakalem resme yeni başlayanlara öneriler neler ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Çocuklara sanatı sevdirmek için neler yapılmalı ? Mehmet Duran Fergöğce Çocuklara sanatı sevdirmek için neler yapılmalı ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Çocukların sanata olan ilgisi nasıl anlaşılır ? Mehmet Duran Fergöğce Çocukların sanata olan ilgisi nasıl anlaşılır ? Mehmet Duran Fergöğce Youtube Play
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümüne Nasıl Hazırlandım. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümüne Nasıl Hazırlandım. Youtube Play
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü nasıl kazandım? Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü nasıl kazandım? Youtube Play
Fotoğraf Bölümünü nasıl kazandım? Fotoğraf Bölümünü nasıl kazandım? Youtube Play
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini Nasıl Kazandım ? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini Nasıl Kazandım ? Youtube Play
Sanathane Güzel Sanatlar Akademisi Sanathane Güzel Sanatlar Akademisi Youtube Play
Sanathane Güzel Sanatlar Akademisi Yol Tarifi Sanathane Güzel Sanatlar Akademisi Yol Tarifi Youtube Play
Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlanan öğrencilerimiz için Örnek Portfolyo Çalışması... Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlanan öğrencilerimiz için Örnek Portfolyo Çalışması... Youtube Play
SANATHANE GÜZEL SANATLARA AKADEMİSİ Hareket ve Perspektif Dersi SANATHANE GÜZEL SANATLARA AKADEMİSİ Hareket ve Perspektif Dersi Youtube Play
MEB ÖZEL KADIKÖY SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Karakalem Natürmort (Obje Çizimi) Desen Eğitimi MEB ÖZEL KADIKÖY SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Karakalem Natürmort (Obje Çizimi) Desen Eğitimi Youtube Play
SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Hareket ve Perspektif Dersi SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Hareket ve Perspektif Dersi Youtube Play
SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Hareket ve Perspektif Dersi SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Hareket ve Perspektif Dersi Youtube Play
SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Hareket ve Perspektif Dersi SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Hareket ve Perspektif Dersi Youtube Play
SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Plan ve Ton Dersi SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Plan ve Ton Dersi Youtube Play
SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Plan ve Ton Dersi SANATHANE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Plan ve Ton Dersi Youtube Play
Açıklama Fiyat

 • Adres: Caferağa Mah., Mühürdar Cad. Akmar Pasajı, Kadıköy/İstanbul
 • Telefon: 0216 550 40 05
 • Eposta: info@sanathane.art

Çalışma Saatlerimiz

 • Pazartesi - Cuma - 10:00 - 22:00
 • Cumartesi - 10:00 - 22:00
 • Pazar - 10:00 - 22:00
 • 5/ 5

  Güzel sanatlara hazırlanıyor veya kendinize anlamlı bir hobi edinmek istiyorsanız bence muhakkak gidip ortamını görmeniz gereken bir kurum. Bir çok arkadaşım ve ben sanathaneyle tanışmış olmaktan oldukça memnunuz.

  3 yıl önce
 • 5/ 5

  Merhaba Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazanmamda yardımcı olan benden desteğini hic esirgemeyen başta Mehmet hoca ve Ubeyd hoca olmak üzere tüm Sanathane ailesine teşekkür ederim.

  3 yıl önce
 • 5/ 5

  Bu kurs sayesinde çocuklukluğumdan beri hayallerini kurduğum okulu kazandım.Uzman kadrosu ve verdikleri profesyonel eğitimle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde asilden 5. olarak Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu, yedeklerden Resim, Sahne Dekor ve Moda Tasarımı kazandım. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 2. olarak Grafik Tasarım bölümünü kazandım. Bu yolda hep yanımda oldukları için çok teşekkür ederim.

  3 yıl önce
 • 0/ 5

  geldigim gunden bugune kadar gelismeme cok yardimci oldular.Hocalar butun ogrencilerin ustune dusup eksiklerini kapatmalarina cok yardimci oluyorlar hepsi asiri ilgili. Kisa zamanda buyuk basarilar elde etmemin en buyuk sebeplerinden biri sanathaneye gelmemdi,butun hocalarima tesekku ederim

  3 yıl önce
 • 5/ 5

  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resim Kursu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mezunu Akademisyenler tarafından eğitim verilmektedir. Tüm Hocalar konularında uzman eğitmenlerden oluşmaktadır.

  3 yıl önce

Yorum gönderin

Diğer Eğitimlerimiz

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK GÜZEL SANATLAR RESİM KURSU YURTDIŞI PORTFOLYO HAZIRLIK SANATHANE RESİM KURSU
WeCreativez WhatsApp Support
Hoşgeldiniz.
Yardımcı olmamızı istediğiniz konuyu aşağıdaki kutucuğa yazabilir misiniz?