DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


I. GRUP I. AŞAMA ORTAK DESEN SINAVI (ODS) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
I. GRUP II. AŞAMA HAYALDEN DESEN SINAVI (HDS) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
I. GRUP II. AŞAMA MODELDEN DESEN SINAVI (MDS) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

DRAMA YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ ASD

II. GRUP I. AŞAMA YAZARLIK SINAVI (AKS) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
II. GRUP II. AŞAMA DRAMA YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ ASD SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

MÜZİKOLOJİ ABD

II. GRUP I. AŞAMA MÜZİKOLOJİ ABD VE MÜZİK TEKNOLOJİSİ ABD ORTAK İŞİTME SINAVI (ORS) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
II. GRUP II. AŞAMA MÜZİKOLOJİ YAZILI SINAVI (MYS) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
II. GRUP II. AŞAMA MÜZİKOLOJİ SÖZLÜ GÖRÜŞME SINAVI (MBG) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

MÜZİK TEKNOLOJİSİ ABD

I. GRUP I. AŞAMA MÜZİKOLOJİ ABD VE MÜZİK TEKNOLOJİSİ ABD ORTAK İŞİTME SINAVI (ORS) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
II. GRUP II. AŞAMA MÜZİK TEKNOLOJİSİ SÖZLÜ GÖRÜŞME SINAVI (MTG) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

OYUNCULUK ASD

II. GRUP I. AŞAMA SAHNE SINAVI (SHS) SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
II. GRUP II. AŞAMA SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ön kayıt başvuruları 25-31 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapıldı.TYT taban puanı 150 puan ve üzerinde bulunan tüm adaylar sınava başvuruda bulunma hakkı kazandı.Sınavlar 08 Ağustos Pazartesi -12 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar devam etti.

1. Grupta öğrenciler 

Grafik Tasarımı ASD

Grafik Sanatlar ASD

Seramik ve Cam ASD

Tekstil Tasarımı ASD Moda Giyim Tasarımı ASD

Aksesuar Tasarımı ASD Sahne Tasarımı ASD

Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri ASD
Çini Tasarımı ve Onarımı ASD Tezhip Sanatı ASD

Hat Sanatı ASD

Ortak Desen Sınavı ODS
08 Ağustos Pazartesi Başlama Saati: 09.30

Hayalden Desen Sınavı HDS
08 Ağustos Pazartesi Başlama Saati: 13:00

Resim ASD

Heykel ASD

Ortak Desen Sınavı ODS
08 Ağustos Pazartesi Başlama Saati: 09.30

Modelden Desen Sınavı MDS
08 Ağustos Pazartesi Başlama Saati: 16:00

 1. ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI, ÖNKAYITLARI

  Engelli adaylar, önkayıt başvuru işlemlerini Fakültenin resmi web sayfasında Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özel Yetenek Sınavları Önkayıt Başvuru Sistemi üzerinden ya da fakülteye gelerek başvurabilirler.

  Engelli adayların Sınava Başvuruda bulunmak için gerekli olan diğer koşullar, ÖSYM’ninhttps://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf ve DEÜ’nin https://ogrenci.deu.edu.tr/engelli-oegrenci-oezel-yetenek-s-nav-yoenergesi/ adresinden öğrenilebilir.

  Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını ön kayıt başvuruları esnasında ibraz etmeleri gerekir. Aksi takdirde özel yetenek sınavına girme haklarını kaybedeceklerdir.

 2. ADAYLARIN ÖZEL YETENEK SINAVLARINA BAŞVURU USULÜ

  1) Adayların, Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için, ilan edilen süre içerisinde ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Önkayıt işlemleri, Fakültenin resmi web sayfasında Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özel Yetenek Sınavları Önkayıt Başvuru Sistemi üzerinden yapılır.

  2) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde önkayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

  3) Yabancı uyruklu adayların ise Fakülte öğrenci işlerine bizzat başvuru yapmaları gerekir.
  4) Sınavlar iki grupta düzenlenir. Adaylar başvurmak istedikleri Anasanat ya da Anabilim

  Dalı’nın yer aldığı yalnızca tek bir gruba başvurabilirler. Diğer gruba başvuru yapamazlar.

  5) Birinci gruba başvuran adaylar ön kayıt ekranında en çok istedikleri programlardan başlayarak tercih sınırlaması olmadan program tercihi yapabilir. İkinci gruba başvuran adaylar için tercih sınırlaması yoktur.

page7image1203522272 page7image1203522560

7

6) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

7) Adaylar kontrol aşamasının ardından ilan edilen tarihten itibaren GSF Özel Yetenek Sınavları Önkayıt Başvuru Sistemi üzerinden Sınav Giriş Belgesinin yazılı çıktısını alarak Özel Yetenek Sınavlarına katılmak zorundadırlar.

 1. SINAVLARA GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  (1) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

  (2) Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:

  a) TC kimlik numarası bulunan resmi kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi),

  b) Fakültenin Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sisteminden alacakları Sınav Giriş Belgesi,

 2. SINAVLARIN NİTELİĞİ
  (1) Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alacak ANASANAT/ANABİLİM DALLARI iki ayrı grupta yer alır. I. Grup

  • Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı

  • Heykel Bölümü / Heykel Anasanat Dalı

  • Grafik Sanatlar Bölümü / Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

  • Grafik Sanatlar Bölümü / Grafik Sanatlar Anasanat Dalı

  • Seramik ve Cam Bölümü / Seramik ve Cam Anasanat Dalı

  • Moda Giyim Tasarımı Bölümü / Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı

  • Moda Giyim Tasarımı Bölümü / Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı

  • Moda Giyim Tasarımı Bölümü / Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı

  • Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Tasarımı Anasanat Dalı

  • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı

  • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı

  • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Tezhip Sanatı Anasanat Dalı

  • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Hat Sanatı Anasanat Dalı

   II. Grup

  • Sahne Sanatları Bölümü / Oyunculuk Anasanat Dalı

  • Sahne Sanatları Bölümü / Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı

  • Müzik Bilimleri Bölümü / Müzikoloji Anabilim Dalı

  • Müzik Bilimleri Bölümü / Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı

8

(2) Özel Yetenek Sınavları, I. Grup ve II. Grupta yer alan Anasanat / Anabilim dalları için iki aşamadan oluşur.

I. Grupta yer alan Anasanat Dalları için I. ve II. Aşama Sınavları, “değerlendirme” sınavı niteliğindedir. II. Grupta yer alan Anasanat/Anabilim Dalları için I. Aşama Sınavı, “eleme” sınavı niteliğinde olup, II. Aşama sınavları ise , “değerlendirme” sınavıdır. II. Aşama sınavları programların yapısına göre fazla sınavı içerebilir.

IX. SINAVLARIN YAPILIŞI

Sınavlar, I. GRUPTA YER ALAN ANASANAT DALLARI, II. GRUPTAKİ DRAMA YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ ANASANAT DALI, MÜZİK TEKNOLOJİSİ VE MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALLARI için DEÜ TINAZTEPE YERLEŞKESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’nde BUCA/İZMİR

II. GRUPTA YER ALAN OYUNCULUK ANASANAT DALI için DEÜ SABANCI KÜLTÜR MERKEZI, KONAK/İZMİR adresinde yapılacaktır.

BİRİNCİ AŞAMA SINAVLARI

I. GRUP

Resim, Heykel, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, Seramik ve Cam, Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Aksesuar Tasarımı, Sahne Tasarımı, Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri, Çini Tasarımı ve Onarımı, Tezhip Sanatı ve Hat Sanatı Anasanat Dalları için:

“Ortak Desen Sınavı” iki oturumda yapılır, her oturumun süresi 50 dakika olup, 10 dakikalık tek ara verilir.

Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır ve ilan edilir.

Sınavda getirilecek malzemeler: Kurşun kalem, Silgi, Kalemtraş II. GRUP

Oyunculuk Anasanat Dalı için “Sahne Sınavı” düzenlenir. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Adaylar önkayıt işlemi sonrasında kendilerine bildirilen günde sınava girmek zorundadırlar. Aynı tarihte başka bir üniversitede ya da anasanat dalında giriş sınavına girmek durumunda olan adaylar, mazeretlerini gösterir belgeyi (sınava giriş belgesi) ibraz ettikleri takdirde kendilerine bildirilen sınav gününden başka bir günde sınava alınırlar. Mazeretsiz olarak kendisine bildirilen gün ve tarihte sınava girmeyen adaylar, başka bir günde sınava alınmazlar.

9

I. Aşama Sınavında (Sahne Sınavı) adayların seçilen sınav parçasını; tür, konu, durum ve karakterin özellikleri bakımından gereken duygusal, düşünsel ve devinimsel isteklere uygun biçimde hazırlayıp icra edebilmesi; Türkçeyi fonetik kurallarına uygun bir biçimde kullanabilmesi, sınav parçasının gerektirdiği ölçütlere uygun temel ses ve konuşma becerisi gösterebilmesi beklenir.

I. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır. Sınav başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. I. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.

Adaylar tek tek sırayla sahne sınavına alınarak önceden kendilerinin hazırlamış olduğu biri komedi diğeri dram türünde iki sınav parçasını sergilemesinden oluşur. Ayrıca adayların jüri talep ettiğinde sunmaları için ezberledikleri bir şiiri hazırlamış olmaları gerekir.

Jüri parçaların oynanması sırasında değerlendirme için yeterli veriye ulaştığı kanaatine vardığında adayın sunumunu kesebilir, bu durum adayın başarılı ya da başarısız olduğu anlamına gelmez. Sınav parçaları yerli ya da yabancı oyun yazarlarının özgün ya da çeviri olarak basılmış oyunlarından (Türkçe) seçilen tek kişilik tiratlardan oluşur. Basılmamış oyun, senaryo, skeç vb. metinlerden hazırlanmış bir parça kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adayların rahat kıyafet ve yumuşak tabanlı ayakkabı getirmeleri tavsiye edilir.

Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı için“Yazılı Sınav” düzenlenir. Sınav 60’ar dakikalık iki oturumda tamamlanır. Oturumlar arasında 10 dakikalık ara verilir.

I. Aşama Sınavında (Yazılı Sınav) adayların Türkçenin dil-anlatım ve imla kurallarına hâkim olması, belirli bir yazınsal türün gerekleri doğrultusunda bütünlüklü bir metin oluşturulabilmesi, yazdığı metinlerdeki düzey ve yaratıcılık ile ön plana çıkması beklenir. Sınav başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. I. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.

Sınavda getirilecek malzemeler: Kurşun kalem, silgi, kalemtraş
Müzikoloji Anabilim Dalı ile Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için ortak bir “Ortak

İşitme Sınavı” yapılır.

I. Aşama Ortak İşitme Sınavında adayların işitsel algılaması ölçülür. Bu eleme sınavında adaya 5 adet iki ve üç; 1 adet dört sesten oluşan aralıklarla, temposuna göre iki veya dört ölçülük 2 adet ezgi çalınır ve adaydan herhangi bir sesle duyduklarını tekrar etmesi istenir.

Her iki Anabilim Dalı için, I. Aşama Sınavı 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

10

İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI

I. GRUP

Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, Seramik ve Cam, Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Aksesuar Tasarımı, Sahne Tasarımı, Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri, Çini Tasarımı ve Onarımı, Tezhip Sanatı ve Hat Sanatı Anasanat Dalı için, II. Aşama Sınavı Hayalden Desen Sınavı’ndan oluşur.

“Hayalden Desen Sınavı” tek oturumda yapılır. Oturumun süresi 120 dakikadır.

Hayalden Desen Sınavı’nda adayların bir olayı, hikayeyi ya da metni görsel olarak betimleme ve zihinsel algılama/kurgulama yeteneği ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır ve ilan edilir.

Sınav için Gerekli Malzemeler: Kurşun Kalem, Silgi, Kalemtraş I. GRUP

Resim Anasanat Dalı ve Heykel Anasanat Dalı için “Ortak Modelden Desen Sınavı” iki oturumda yapılır, her oturumun süresi 50 dakika olup, 10 dakikalık tek ara verilir.

II. Aşama “Modelden Desen Sınavı”nda adayların çalışmaları çok boyutlu algılama, motor sistem becerisi ve ayrıntı tanımlama yeterliliği gibi hususlar açısından değerlendirilir. Sınav 100 üzerinden notlanır ve ilan edilir.

Sınavda Gerekli Malzemeler: Kurşun Kalem, Silgi, Kalemtraş. II. GRUP

Oyunculuk Anasanat Dalı için “Mimik-Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans- Hareket Sınavı”. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

II. Aşama Sınavları Mimik-Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans-Hareket Sınavı olmak üzere üç bölümden oluşur.

Mimik-Doğaçlama Sınavı’nda adaylara sınav esnasında doğaçlama olarak oynanmaları için durum ya da konular verilir. Adaylar, eğer jüri başka bir yönlendirmede bulunmazsa, sözsüz olarak doğaçlama sahnelerini oynarlar. Jüri performansları sırasında gerek duyarsa adayları durdurabilir, yönlendirmelerde bulunabilir ya da doğaçlama konusunu değiştirebilir. Mimik-Doğaçlama sınavında adayın verilen durum ya da konuya uygun doğaçlama performansını tasarlaması ve uygulaması, bunu yaparken yönlendirmelere uygun biçimde duygusal, düşünsel, bedensel becerilerini sergilemesi beklenir.

11

Şan- İşitme Sınavı’nda adaylar tek tek piyano eşliğinde sınava alınırlar. Adayın tek ses, çift ses, ezgi tekrarı ve ritim tekrarında yetkinlik gösterebilmesi; oyunculuk eğitiminin ve mesleğinin gerektirdiği temel işitsel ve vokal becerileri sergileyebilmesi beklenmektedir.

Dans-Hareket Sınavı’nda adaylar tek tek ya da grup olarak sınava alınırlar. Adaylardan müzik ya da ritim eşliğinde bedensel yeterliliklerini sergilemeleri istenir. Böylece adayın hareket üretim kapasitesi, koordinasyon ve denge becerisi, fiziksel kondisyon yeterliliği, bedensel farkındalığı ve doğaçlama becerisi sınanır. Sınavlar 100 üzerinden notlanır.

Adayların başarılı olabilmeleri için 2. Aşama ortalama notunun 50 ve üzeri olması gerekmektedir, duyurulacak olan da bu ortalama notu olacaktır.

Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı için “Yazılı Sınav” ve “Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavı” düzenlenir. Sınav 60’ar dakikalık iki oturumda tamamlanır. Oturumlar arasında 10’ar dakikalık ara verilir.

II. Aşama Sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınavdan oluşur. Adayların başarılı olabilmeleri için her sınavdan en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. Yazılı sınavda adaylardan Türkçenin dil-anlatım ve imla kurallarını eksiksiz ve doğru bir biçimde uygulayabilmeleri, dil-anlatım açısından kendine özgü ve yaratıcı bir yaklaşıma sahip olmaları, farklı yazınsal türlerde ileri düzeyde kurgulama ve uygulama becerisine sahip olmaları, belirli durumları ve kişileri bir diyalog düzeni içinde yaratıcı bir biçimde yansıtabilmeleri beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

Sınavda getirilecek malzemeler: Kurşun kalem, silgi, kalemtraş

Sözlü görüşme sınavında adaylar tek tek sınava alınır. Görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Sözel sınavda (Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme) adayların sanatın çeşitli alanlarında ve tiyatro alanında temel bilgi ve birikimine sahip olmaları, dramatik yazarlık- dramaturji eğitiminin gerektirdiği düşünme, sentezleme ve ifade etme becerisini sergileyebilmeleri beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

Toplam sonuç ilan edilir.

Müzikoloji Anabilim Dalı için 2. Aşama Sınavları “Yazılı Sınav” ve “Adayın Katılımı İle Sözlü Sınav” olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav 90 dakikalık tek seansta tamamlanır.

“Yazılı sınav”da, adaylardan müziksel bir olgudan hareketle yöneltilen bir soru ya da önermeye yanıt vermeleri ve düşüncelerini yazılı/kompozisyon şeklinde kâğıda dökmesi istenir. Sınav 100 üzerinden notlanır. Adayların yazılı sınavdan başarılı olabilmeleri için bu sınavdan da en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir.

Sınavda getirilecek malzemeler: Kurşun kalem, Silgi, Kalemtraş

“Adayın Katılımı ile Sözlü Görüşme Sınavı”nda, adaylardan yöneltilen sorulara belli bir mantık örgüsü içinde yanıt vermesi ve savlarını gerekçelendirmesi beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır. Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için bu sınavdan da en az

12

50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. 2. Aşama Yazılı Sınav ve Sözlü Görüşme Sınav sonucu birlikte ilan edilir.

Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için 2. Aşama Sınavı “Adayın Katılımı ile Sözlü Görüşme Sınavı”dır. Adaylar tek tek sınava alınır.

“Adayın Katılımı ile Sözlü Görüşme Sınavı”nda, adaylardan müzik teknolojisi alanına olan ilgilerini açıklamaları ve varsa bu alanda yaptıkları çalışmalardan örnekler
sunmaları istenir. Adaylara sundukları çalışmalarda kullandıkları yazılım ve donanımlara yönelik sorular sorulur. Sözlü görüşmede herhangi bir çalışma sunmayan adaylara müzik teknolojisinin temel çalışma alanlarıyla ilgili ilgi ve bilgilerini ölçmek üzere teknik sorular sorulur. Sınav 100 üzerinden notlanır. Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için bu sınavdan da en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir.

X. SINAVA GİREN ADAYLAR İÇİN I. VE II. AŞAMA SINAVI SONUÇLARININ İLANI

I. GRUP
I. GRUP’TAKİ TÜM ANASANAT DALLARI İÇİN I. ve II. AŞAMA SINAVI SONUÇLARININ İLANI
10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ

II. GRUP

MÜZİKOLOJİ VE MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALLARI İÇİN II. GRUP I. AŞAMA SINAVI SONUÇLARININ İLANI
09 AĞUSTOS 2022 SALI GÜNÜ

DRAMA YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ ANASANAT DALI İÇİN II. GRUP I. AŞAMA SINAVI SONUÇLARININ İLANI
10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ

OYUNCULUK ANASANAT DALI İÇİN II. GRUP I. AŞAMA SINAVI SONUÇLARININ İLANI
11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE GÜNÜ

XI. DEĞERLENDİRME
I. GRUP SINAVLARI VE JÜRİ PUANI HESAPLANMASI

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, Grafik Sanatlar Anasanat Dalı, Seramik ve Cam Anasanat Dalı, Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı, Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı, Tezhip Sanatı ve Hat Sanatı Anasanat Dalı İçin Jüri Puanı

I. Aşamanın (Ortak Desen Sınavı) %50’si ve II. Aşamanın (Hayalden Desen Sınavı) %50’si alınarak oluşturulur. Adayların sıralamaya girebilmeleri için ortalama jüri puanının en az 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

13

Resim Anasanat Dalı ve Heykel Anasanat Dalı İçin Jüri Puanı

I. Aşamanın (Ortak Desen Sınavı) %50’si ve II. Aşamanın (Modelden Desen Sınavı) %50’si alınarak oluşturulur. Adayların sıralamaya girebilmeleri için ortalama jüri puanının en az 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

II. GRUP SINAVLARI VE JÜRİ PUANI HESAPLANMASI Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı için Jüri Puanı

Yazılı sınavının %70’i ve sözlü sınavın %30’u alınarak oluşturulur. Toplam sonuç ilan edilir.

Oyunculuk Anasanat Dalı için Jüri Puanı

Mimik-Doğaçlama Sınavı (%60), Şan- İşitme Sınavı (%20) ve Dans-Hareket Sınavı (%20) oranlarının toplanması esasına göre oluşur. Yukarıda belirtilen notlamaların ortalaması, adayların 2. Aşamadaki başarı durumlarını göstermiş olup duyurulacak olan da bu ortalama notu olacaktır. Adayın başarılı olması için bu ortalama notu en az 50 olmalıdır.

Müzikoloji Anabilim Dalı için Jüri Puanı

1.Aşama Ortak işitme Sınavının %40’ı, 2. Aşama Yazılı Sınavının %20’si ve Sözlü Görüşme Sınavının %40’ı alınarak hesaplanır.

Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için Jüri Puanı

1.Aşamanın %40’ı, 2. Aşama Sözlü Görüşme Sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

XII. ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR

1) Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemez ve talepte bulunamaz.

2) Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama saatinden bir saat önce Fakülte Binasının Giriş Kapısında bulunmaları gerekmektedir.

3) Sınav kağıtları ve kağıt altlıkları adaylara Fakülte tarafından sağlanır.

4) Sınav soruları salon görevlileri tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun dışında görevlilerin, sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.

5) Sınavın başlamasından on beş dakika sonra gelen adaylar sınav salonlarına kesinlikle alınmayacaktır.

6) Sınav sorularının salonlarda okunmasından/dağıtılmasından sonraki altmış dakika içerisinde hiç bir aday sınav salonunu terk edemez.

7) Adaylar, ad ve soyadı ile aday numaralarını sınavın başlangıcında kurşun kalemle, sınav kağıdının “ilgili kısmını” yazıp, imzalarlar. Bu kısım sınav sonunda gözetmenler tarafından adayın yanında kapatılır.

14

8) Adaylar, cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla, sınav salonlarına girmeleri kesinlikle yasaktır.

Bu araç ve gereçlerle sınav salonuna girildiğinin belirlenmesi durumunda adayın sınavına son verilip salondan çıkartılır. Adayın girdiği sınava ilişkin hakları iptal edilir.

9) Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi, ve benzeri şeyler alıp vermeleri ve sınav düzenini bozacak diğer davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

10) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

11) Salon Görevlileri bu kuralları uygulamakla yetkili ve yükümlüdür.

12) DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Sınavları Sınav Giriş Kartı, yalnızca adayın Yetenek Sınavlarına katılabilmesi için verilmiştir; bu amaç dışında kullanılamaz.

XIII. KESİN KAYIT PUAN HESAPLAMALARI

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (BAŞARI PUANI – ÖYSP)

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarının sonunda Başarı Puanları, jüri puanlarının Özel Yetenek Sınavı Puanı formülüne dahil edilmesiyle ÖSYS kılavuzunda yer alan esaslara göre hesaplanır. Sonuçlar Fakülte internet sitesinde, I. Grupta adayların yaptıkları tercih önceliği dikkate alınır; II. Grupta ise adayların tercih önceliği dikkate alınmaksızın yerleştirilerek ilan edilir. Puan eşitliğinde yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

 • Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)

 • Ortaöğretim Başarı Puanı

 • 2022-TYT Puanı (TYT-P)

  a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

  YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) + (0,06 x OBP)

  b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:
  YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)

  2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya

15

düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 1. YERLEŞTİRME SINAVLARI SONUÇLARININ İLANI
  16 Ağustos 2022 Pazartesi günü Fakülte web sitesinde ilan edilecektir.

 2. KESİN KAYITLAR

  (1) Bir programa asil listeden yerleşen adaylar kazanmış olduğu programa ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

  (2) Herhangi bir programa asil listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine girmeye hak kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek listesindeki sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

  (3) Asil listede boş kontenjan kalması halinde ilgili programın boş kontenjanı kadar yedek liste oluşturulur. Bu listeler belirlenen kayıt süresi içerisinde kontenjanlar dolana kadar her gün yeniden ilan edilerek güncellenir.

  ASİL ADAYLARIN KESİN KAYITLARI: 18-19 Ağustos 2022

  09:00-17:30
  KONTENJAN AÇIĞI OLDUĞU TAKDİRDE YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLARI:

  22-23-24-25-26 Ağustos 2022 (5 Gün) 09:00-17:30

  HERGÜN GÜNCENLENEREK İLAN EDİLİR. İLAN EDİLDİĞİ GÜN KAYDINI YAPTIRMAYAN ÖĞRENCİ KAYIT HAKKINI KAYBEDER.

  KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. YKS-TYT sonuç belgesinin aslı,

  2. Lise Diplomasının aslı, geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da e-devletten almış olduğu mezuniyet belgesi,

16

3. İkametgah Belgesi,

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5. 4.5 x 6 cm ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf

6. Erkek Öğrencilerde Askerlik Tecil Belgesi,

7. Tek ders vb. nedenlerle lise mezuniyeti henüz tamamlanmamış adayların okudukları okuldan alacakları, liseyi YÖK tarafından belirlenen tarihte tamamlayacaklarına dair yazı.

8. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt için gerekli belgeler ile Fakülte Öğrenci İşleri’ne bizzat başvurmaları gerekir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

Kayıt esnasında engelli adaylardan, TC kimlik numarası bulunan resmi kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi), TYT sonuç belgesi (TYT puanı sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir) ve bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alacakları ve engellilik durumlarının yüzdelik oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

YABANCI VE KKTC UYRUKLU ADAYLAR İÇİN KESİN KAYITLARDA İSTENEN BELGELER

1. DEYÖS Sınav Sonuç Belgesi veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınav sonucu 2. Lise Diplomasının Aslı
3. İkametgah Belgesi
4. Nüfus Cüzdanı/Pasaport Fotokopisi

5. 4.5 x 6 cm ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf

17

page18image2392043248

ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU LİNKİ

http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Ozel_Yetenek_Basvuru/GSF/index.php

ADRES:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Adatepe Mah. Doğuş Cad. No: 209, 35390 BUCA – İZMİR, TÜRKİYE

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL NO:

+90 (232) 301 67 08-09 +90 (232) 301 67 13-17

İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

HARİTA :
II. GRUPTA YER ALAN OYUNCULUK ANASANAT DALI

DEÜ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ’nde, KONAK, İZMİR, TÜRKİYE

https://yandex.com.tr/harita/?ll=27.123177%2C38.414613&z=17

OYUNCULUK ANASANAT DALI DIŞINDA I.GRUP VE II.GRUPTAKİ ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

DEÜ TINAZTEPE YERLEŞKESİ, BUCA, İZMİR, TÜRKİYE

https://gsf.deu.edu.tr/tr/iletisim-ve-ulasim/

BAŞARILAR DİLERİZ

https://gsf.deu.edu.tr/tr/

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK GÜZEL SANATLAR RESİM KURSU YURTDIŞI PORTFOLYO HAZIRLIK SANATHANE RESİM KURSU
WeCreativez WhatsApp Support
Hoşgeldiniz.
Yardımcı olmamızı istediğiniz konuyu aşağıdaki kutucuğa yazabilir misiniz?