Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2022 - 2023

Özel Yetenek Giriş Sınavları Kılavuzu

DEĞERLİ ÖĞRENCİ ADAYIMIZ,

Bu kılavuz, sizleri fakültemizin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Giriş Sınavları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlandı. Fakültemiz, çağın bilincinde, yaratıcı, çözüm üreten, paylaşımcı ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmede öncü bir eğitim kurumu olarak, sizlere toplumda sanatçı ve tasarımcı olarak yerinizi alma ve yaşama pozitif değerler katma şansı verecektir.

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu olarak, beş bölümle eğitime başlayan ve 1983 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi adını alarak Marmara Üniversitesi bünyesine katılan okulumuz, bugün (mezun vermeyen Temel Eğitim Bölümü dâhil) on iki bölüme sahiptir. Yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerimiz kuruluş sırasıyla Resim, Grafik Sanatlar, Tekstil, Seramik ve Cam, Heykel, Geleneksel Türk Sanatları, Fotoğraf ve Müzik bölümleridir. Film Tasarımı ve Yönetimi, İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım bölümlerimiz ise YKS sonucuna göre merkezi yerleştirme ile öğrenci almaktadır.

Tüm bölümlerimiz uygulama ağırlıklı eğitim programlarına sahiptir ve eğitim süresi 4 yıldır. Fakültemiz öğrencileri öğrenim gördükleri bölümlerin yanı sıra bir başka bölümde Çift Ana Dal ve Yan Dal eğitimi yapma olanağına sahiptir. Öğrencilerimiz eğitim sürecinde zorunlu stajları ile sanayi-eğitim işbirliği çerçevesinde mesleki alanlarında daha geniş kapsamlı bilgi ve deneyim edinme şansına sahip olmaktadır.

Fakültemiz, Erasmus+ programı ve ikili değişim programları ile yüzü aşkın eğitim kurumuyla yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, workshop, sergi, seminer, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerini sürdürmektedir. Sayısı altmış altıyı bulan Erasmus+ ikili anlaşmalarımız aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık üç yüz öğrencimiz yurt dışındaki okullarda eğitim görmüş ve iki yüzü aşkın yabancı öğrenci de kurumumuzda okuma şansı elde etmişlerdir. Erasmus+ değişim programı, bireysel öğrenci değişiminin yanı sıra, kurumlar arası ortak projelere olanak tanımakta ve bu projeler aracılığıyla kısa ve uzun soluklu grup çalışmaları, workshoplar, seminerler, öğretim elemanı değişim programları ile öğrencilerimiz, kendi eğitim sistemlerinin yanı sıra çeşitli eğitim sistemlerini tanıma, projelerde rol alma ve kültürler arası bağ kurma şansı elde etmektedirler. Fakültemiz, Erasmus+ değişim programının yanı sıra, ikili değişim programları ile dünyanın çeşitli ülkelerinden kurumlarla yaz okulu, seminerler, workshoplar, ortak dersler, projeler ve sergiler düzenlemektedir.

Sanat ve tasarım eğitimi konusunda uluslararası standartları hedeflemiş olan ve gücünü öğrencilerinin yaratıcı, araştırmacı ve katılımcı ruhundan alan fakültemiz, deneyimli öğretim kadrosuyla günümüze yön veren bir eğitim sürdürmenin yanı sıra geleceğe yönelik yapıcı projeler geliştirmeye devam etmektedir. Fakültemiz, bünyesine katılacak yeni ve yetenekli öğrenciler ile birlikte bu hedefine daha güçlü olarak ilerleyecektir.

Sizleri öğrencilerimiz olarak aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. Sınavlarda başarılı olmanızı dilerim. Sevgilerimle...

Temmuz 2022

Prof. Emre İkizler Dekan

BÖLÜMLERİN TANITIMI

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Tarihçe

Fotoğraf Bölümü, ülkenin önemli sanatçı öğretim üyeleri tarafından 1957’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Grafik Bölümü’nde yer alan atölyelerde öğrencilere tanıtılmış ve bu yönde güçlü bir eğitim başlatılmıştır. 1994’te Grafik Bölümü’nden ayrılarak “Fotoğraf Bölümü” adı altında yeni bir bölüm olarak kurulmuş ve 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Bölümün Amacı

Ülkemizde meslek ve sanat eğitiminin birincil sorunu, eğitim, üretimin gereksinmeleri ile bağdaşamamasıdır. Fotoğraf Bölümü’nün çıkış noktası, ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan bir eğitimi gerçekleştirecek olanakları aramaya yöneliktir. Bu nedenle kuruluş aşamasından itibaren bu bağın kurulmasına özen gösterilmektedir. Teknik, estetik ve kuramsal bilgilerle donanmış yaratıcı fotoğraf sanatçılarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim

Bölümün amacı reklam, moda dünyası, basın-yayın alanı, arşiv ve belge araştırma alanı, doğa ve sit alanlarının belgelenmesi, fotoğraf araştırma ve geliştirme projeleri ile fotoğraf sanatı alanına nitelikli eleman yetiştirmektir. Öğrencilerin teknik, estetik ve kuramsal bilgilerini artırmak ve fotoğraf sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek amacıyla lisans öğretiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri programda yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam ettirilmektedir. Son yarıyılda ise öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi ödevi gerçekleştirilir.

Fotoğraf Bölümü, Türk fotoğraf sanatının sürekliliği ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sergi, gösteri, söyleşi, açık oturum, panel ve çalıştaylar düzenlemektedir. Sahip olduğu uluslararası ilişkiler çerçevesinde farklı ülkelerle karşılıklı sergi, gösteri, seminer ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu uluslararası etkinlikler, dünya fotoğraf sanatındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ve paylaşan eğitim anlayışının birer sonucudur. Erasmus+ öğrenci değişim programı çerçevesinde partnerimiz olan çok sayıdaki yabancı üniversite ile karşılıklı öğrenci değişimi yapılarak kültürel çeşitliliğin artmasına önemli bir katkı sağlanmaktadır.

Fotoğraf Bölümü, yayın alanında da çalışmalarını devam ettirmekte ve güncel fotoğraf dergilerinde öğretim elemanlarımızın ve mezunlarımızın yazıları ile portfolyoları yer almaktadır. Bölümümüzün öğretim üyeleri Türk fotoğraf kitaplarının önemli bir bölümünün yazarları konumundadırlar. Ayrıca bölümümüz tarafından çok sayıda ders notu basılarak kitaplaştırılmıştır. Bu kitaplar yalnızca öğrencilere değil, fotoğraf derneklerine ve tüm fotoğraf amatörlerine de ulaşmaktadır.

Paylaşımcı ve sosyal bir bölüm olan Fotoğraf Bölümü öğrencilere adeta bir aile ortamında eğitim vermektedir. Birbirleriyle yakın iletişim ve paylaşım içinde olan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da birlikte hareket etmekte ve ortak projeler gerçekleştirmektedirler. Bu projeler ortak sergi ve gösterilerden başlayarak şirket ortaklıklarına kadar uzanmaktadır. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız yalnızca ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında derece almakla kalmamakta, Time dergisinin kapaklarından ünlü Magnum Ajansının fotoğrafçılığına kadar çok geniş bir yelpazede başarılar kazanmaktadırlar...

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Tarihçe

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, ülkemizin üniversite bünyesinde yer alan ve geleneksel sanatlar alanında eğitim veren kurumların başında gelmektedir. 1983 yılında Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü başlığı altında; Eski Yazı (Hat) Ana Sanat Dalı, Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı, Cilt Ana Sanat Dalı, Eski Türk Çiniciliği Ana Sanat Dalı, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kurulmuştur. Ancak iki Ana Sanat Dalı’nda; Tezhip Minyatür Ana Sanat Dalı ve Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dallarında eğitim öğretime başlamış 1986-87 tarihinde ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemizin genç bölümlerinden biri olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü başlangıç tarihinden bu güne kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 13 Ekim 2009 tarihinde Üniversitemiz Senato kararı ile bölümün kuruluş adı “Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” olarak değiştirilmiştir.

Bölümün Amacı ve Eğitim

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazanan, geleneksel değerleri araştıran, saptayan, koruyan ve sanatsal kimliği ile çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde, eğitim-öğretime açık bulunan Ana Sanat dalları adı altında yer alan lisans programlarında sanat ve tasarım, kültür ve teknoloji başlığında temel teorik ve uygulamalı bilgiler, bölümün adı altında yer alan lisansüstü programlarında kişinin uzlanım alanını kendisinin belirleyeceği ileri mesleki bilgiler verilir.

Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı

Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı eğitim programında; evrensel kültüre mal olmuş, millî değerlerimizin ışığında, kitap sanatlarından Tezhip, Minyatür, Hat, Ebru, Restorasyon ve Konservasyon, İç Mimari sanatlarından Kalemişi, Türk İç Mimari Restorasyonu ile Ahşap Sedef Oyma Sanatları ve kültür derslerinde uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir. Bölümün amacı Türk Sanatı’nın klasik anlamda eğitim kriterleri ve özelliklerini çağın estetik anlayışı ile birlikte ele alıp yeni yorumlara varabilen sanatçıların yetiştirilmesidir. Mezunlar lisans diplomasına ve sanatçı unvanına hak kazandığı gibi, eski eserlerin bilimsel yöntemlerle bakım ve onarımını yapabilir, müze, kütüphane ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Tezhip, Minyatür, Hat, Kalemişi, Ahşap, Sedef, Ebru sanatlarında yeni ve çağdaş eserler ürettikleri gibi sağlam desen bilgileri ile tekstil, seramik vs. sektörlerinde desen tasarımı alanlarında da görev alabilirler. Bölüm kurulduğundan bu yana lisans ve lisansüstü eğitiminde, birçok Japon, İranlı, Kırgız öğrenci mezun olmuştur.

Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı’nda verilen eğitimde; Geleneksel Tekstil Sanatları alanındaki bilimsel araştırmalara, gittikçe yok olan tekstil sanatlar ürünlerinin araştırılmasına, saptanmasına ve arşivlenmesine, bu bağlamda Türk kültür miras ve birikiminin sistematik olarak değerlendirilmesine önem vermektedir. Temel tasarım, kirkitli dokumalar ve dokuma kumaşlar, baskı ve boyama teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Geleneksel tekstil sanatlarımızda önemli bir yeri olan doğal boyar maddeler ve uygulamaları, restorasyon ve konservasyon bilgileri verilmekte, eğitim süresi boyunca yapılması zorunlu olan stajlar ve alan araştırmaları ile bu bilgiler pekiştirilmektedir. Mesleki bilgiler yanında fakülte havuzunda bulunan diğer disiplinlerden alınacak kültür ve sanat tasarım dersleri ile mesleki bilgilere zenginlik katılabilinmektedir. Lisans eğitimi süresince yönetmeliğe uygun olarak farklı disiplinlerden yandal ve çift anadal

eğitimi alabilen öğrenciler daha donanımlı olarak mezun olabilir ve eğitimlerinin bir kısmını yurt dışı eğitim kurumlarında tamamlayabilirler.

Ana Sanat dalı’ndan mezun olan öğrencilerimiz özellikle tekstil sanatları alanında söz sahibi olabilecek bilgi ve birikime sahiptir. Kendi atölyelerini kurup özel çalışmalar yapabildikleri gibi, tekstil kurum ve kuruluşlarında tasarım ve üretim alanında çalışmakta, müze ve koleksiyon çalışmalarında görev alabilmektedir. Lisansüstü eğitimini tamamlayan mezunlar kendi alanlarında uzman kişilerdir.

GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ

Tarihçe

Deneysel düşünce temeli üzerine kurulan Grafik Sanatlar Bölümü, Bauhaus Eğitim Sistemi model alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun 1957’de açılan ilk beş bölümünden biridir. Bölüm eğitime Alman öğretim üyeleri tarafından başlamıştır. İlk yıllarda eğitim veren öğretim üyeleri arasında Boris Niemann, Dr. Karl Schlamminger, Mustafa Aslıer, İlhami Turan, Barbaros Gürsel, Güler Ertan, Selahattin Ganiz, Mehmet Erem, Vehbi Yazgan, Sinan Baykurt gibi isimler yer almıştır.

Bölümün Amacı

Bölümün amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş, kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeniçağın dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimin amacı, öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirmek ve özgün bir tasarımcı kimliği oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Kurum mezunu grafik tasarımcılar ülke standartlarının yükselmesinde önemli rol oynamaktadırlar.

Eğitim

Programlar çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Sanatlar Bölümü Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Süreli Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve İllüstrasyon, Yazı-Tipografi, Özgün Baskı Resim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema – TV Grafiği, Fotoğraf, Web Tasarımı ve Multimedya gibi görsel iletişim alanı içinde yer alan konuları kapsamaktadır. Bununla beraber öğrenciler Reklamcılık Bilgileri, Medya Analizi, Grafik Sanatlar Tarihi, İletişim Kuramları gibi mesleki kültür dersleri ve Düşünce Tarihi, Sanat Sosyolojisi, 20. Yüzyıl Sanatı, Türk Sanatı, Yabancı Dil gibi diğer teorik derslerle bilgilendirilmektedir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra, grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır.

Program dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşur. Birinci sınıfta öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi ve Yazı–Kaligrafi, Eskiz ve Çizim Teknikleri derslerinde çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri; buluş, kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. İkinci sınıfta bilgisayar ağırlıklı tasarım derslerinin yanı sıra, çeşitli grafik şekillendirme ve uygulama teknikleri, teorik ve pratik olarak işlenir. Üçüncü yılda Grafik Tasarım (Proje) dersinin yanında seçmeli sanat ve tasarım dersleri ile öğrencilerin kendi eğilimlerine uygun alanlarda, disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak Grafik Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözümler

üretmeleri doğru mesajlar vermenin yanı sıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler. Dört yıllık eğitim her öğrencinin, bir öğretim elemanın danışmanlığında bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile sona erer. Özgün Baskı Resim, Süreli Yayın Grafiği, İllüstrasyon, Çocuk Kitabı İllüstrasyonu, Tipografi, STV Grafiği, Video Yapım, Ambalaj Tasarımı, Web Tasarımı, Mültimedya Tasarımı, Çevre Grafiği dersleri 3. ve 4. sınıflarda seçmeli ders kapsamında okutulur. Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi, verilen derslerin yanı sıra bilgisayar, fotoğraf ve özgün baskıresim atölyelerinde yapılan çalışmalarla desteklenir. Grafik Sanatlar Bölümü en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Mezunlar reklam ajansları, grafik tasarım stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedya alanlarında tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak çalışır. 1000’i aşan mezunumuz Türk Grafik sanatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Günümüzde de, en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe olduğu kadar çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında sanat yönetmenliği yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Sınırlı olanaklar nedeni ile az sayıda öğrencinin yetenek sınavı ile kabul edildiği bölümde akademik bölüm kurulu gelecek nesillerin en iyi biçimde eğitilmeleri ve meslek ortamlarına donanımlı bir biçimde girip, başarılı olabilmeleri için pro-aktif bir gelişim felsefesiyle düşünce ve öneri üretmekte, yeni çağdaş fiziki koşulların oluşturulması için çaba harcamaktadır. Ayrıca Bauhaus Birliği’ne kabul edilmemiz ile yurtdışı eğitimleri hız kazanmış, Erasmus+ değişim programları ile de pek çok öğrencimiz yurtdışında okuma şansına sahip olmuştur.

HEYKEL BÖLÜMÜ

Tarihçe

Heykel Bölümü 1983-1984 yılında kurulmuştur. Eğitimine Sinema-T.V. Bölümü ile birlikte Haydarpaşa Kampüsü’nde başlamıştır. 1992 yılı yaz döneminde Acıbadem Kampüsü’ne taşınmıştır ve bahçe katında yapılan mekân düzenlemeleri ile eğitimine devam etmektedir. Heykel Bölümü’nde model ve modlaj atölyesi dışında Taş, Ahşap, Takı, Metal, Çeşitli Malzemeler gibi malzemeye ağırlık veren heykel atölyeleri uygulamaları öğrencinin seçimine bağlı olarak sanatının yönünü belirlemektedir. Aynı zamanda kültürel yapısını da zenginleştiren Heykel Bölümü eğitim programı, her geçen gün çağın değişimi ve sanatın gelişimine paralel bir yol izlemektedir.

Bölümün Amacı

Sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı kimliğini açığa çıkaran bir eğitim programı ekseninde her türlü anlatım dilini kullanarak kendilerini ifade edebilecek teknik ve düşünsel donanıma sahip heykeltraşlar yetiştirmektir.

Eğitim

Heykel Bölümünde Lisans Eğitim Programının süresi 8 yarıyıldır. Kuramsal dersler, konferanslar, work-shoplar ve sergilerle beslenen program, seçilmiş bir alana yapılan uygulama ve önceki yıllarda yapılmış işlerden oluşan bir serginin değerlendirilmesiyle tamamlanır. Bölümden mezun olabilmek için toplam 60 iş günü zorunlu stajın yapılması ve diploma ödevi ile tüm derslerin yönetmeliğe uygun biçimde başarılması gereklidir.

1. ve 2. yılda “Heykelde Form Çözümleme ve Uygulamaları”, “Doğadan Etüdler ve Form Çözümlemeleri”, 3. Yılda “Heykelde Komposizyon”, 4. yılda “Proje” ve 2. yıldan itibaren “Seçmeli Heykel Tasarımı ve Uygulamaları” başlığı altında “Taş”, “Ahşap”, “Takı, “Metal”, “Çeşitli Malzemeler”, “Heykel Tasarım” derslerinin yanısıra eğitim programı, “Artistik

Anatomi”, “Görsel Anlatım Teknikleri”, “Heykel Çevre”, “Döküm Teknikleri”, “Sanat Yapıtının Çözümleme Yöntemleri”, “20. Yüzyıl Sanatı” dersleriyle desteklenmektedir.

3. yarıyıldan itibaren “Taş”, “Ahşap”, “Takı, “Metal”, “Terra-cotta”, “Heykel Tasarım”, “Çeşitli Malzemeler” ve “Kil” derslerinden birini seçen öğrenciler farklı malzeme ve teknikleri kullanarak mesleki dillerini geliştirirler.

7. ve 8. yarıyılda sanat yapıtının mekânla kurduğu ilişkiyi biçimsel ve düşünsel olarak sorgulayan öğrenciler iç ve dış mekânlara her türlü anlatım dili, malzeme ve tekniğin kullanılabildiği projeler oluştururlar.

Heykel Bölümü Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programları Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yürütülür.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Tarihçe

Müzik Bölümü 2006 yılında Rektör Prof. Dr. Necla Pur, Dekan Prof. Nazan Erkmen ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz Kamacıoğlu tarafından kurulmuştur. Bölüm, 2008-2009 Öğretim yılında 10 öğrenci kabul ederek Prof. Dr. Ece Karşal Başkanlığı’nda Acıbadem Kampüsü’nde eğitime başlamıştır.

Bölümün Amacı

Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslararası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim

2008 yılında eğitime başlayan Müzik Bölümü; Kompozisyon, Flüt, Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas branşlarında eğitim vermektedir. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Müzik Bölümüne Flüt, Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas olmak üzere toplam 6 çalgı temel alanından öğrenci kabul edilecektir.

Program, solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile birebir çalışabilmektedir. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile program çerçevesinde ilgi duydukları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptir.

RESİM BÖLÜMÜ

Tarihçe

1957 yılında eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu “Dekoratif Resim Bölümü”nde mimaride resim ve dekorasyon uygulamaları konularında eğitim verilmiştir. Öğrencilerin pratik çalışmalarla boyama teknikleri konusunda deneyimleri artırılmış, atölyelerde fresk, sigrafito, rölyef ve mozaik konularında donanımları geliştirilmiştir. 1982 tarihinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, bölümün adı “Resim Bölümü” olarak değiştirilmiştir.

Bölümün Amacı

Resim Bölümü’nde öğrencinin bireysel yaratıcı kişiliğini öne çıkaran bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bölümün eğitim programı resim kökenli olup çeşitlilik ve disiplinlerarası sanat anlayışı temel alınarak oluşturulmuştur. Resim sanatının tarihi ve kuramı uygulama bütünlüğü içerisinde verilmektedir. Deneysel ağırlıklı programlar, konferans, seminer, sergi ve uygulamalarla desteklenmektedir. Resim Bölümü’nde üçüncü yarıyıldan başlayarak interdisipliner yapıya dayalı bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Eğitim

Kavram, kavramın nesnelleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan ilişkilerin irdelenmesi üstüne kurulu kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmakta; özel konulu proje çalışmaları ile bu program desteklenmektedir. Üçüncü yarıyıldan itibaren ayrıca, zorunlu seçmeli derslerle; mimaride resim-duvar resmi, malzeme ve yöntem araştırmaları, özgün baskı, ışıklı cam resmi dersleri ve uygulamalarıyla öğrencilerin birikimleri arttırılmaya çalışılmaktadır.

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ

Tarihçe

Seramik ve Cam Bölümü ülkenin önemli seramik ustalarından Hakkı İzzet tarafından “Seramik Sanatları Bölümü” adıyla kurulmuştur. Hakkı İzzet uzun yıllar Seramik Sanatları Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmasının yanı sıra, Bölüm Başkanlığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur. Bu bölüm, kuruluş amacı olarak ülkenin seramik ve porselen sanayinin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemiştir. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun ilk yıllarında “Seramik Sanatları Bölümü” olan bölüm adı 1960 yılında “Keramik”, 1965 yılından sonra da yine “Seramik Sanatları” olarak değiştirilmiştir. 1982 yılında Marmara Üniversitesi çatısı altında Fakülte olunması ile birlikte “Seramik Bölümü”, 1991 yılında da Cam Ana Sanat Dalı’nın kuruluşuyla birlikte “Seramik ve Cam Bölümü” olarak adlandırılmıştır.

Bölümün Amacı

Seramik ve Cam Bölümü, özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri yüksek, seramik-cam endüstrisinin gereksinim duyduğu tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, öğrenciyi seramik ve cam olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleri ile tanıştırmak, zaman içinde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

Seramik ve Cam Bölümü, merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Seramik Akademisi (I.A.C.) üyesidir. Seramik ve Cam Bölümü, Seramik Ana Sanat Dalı ve Cam Ana Sanat Dalı’nda lisans eğitimi vermektedir.

Eğitim

Birinci sınıf eğitimi; Temel Sanat Eğitimi, seramik ve cam için ayrı olarak, Serbest Seramik ve Cam Tasarımına Giriş, Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımına Giriş, Seramik ve Cam Meslek Resmi, Seramik ve Cam Kimyasına Giriş ve diğer kültür derslerini, ikinci sınıf; Serbest Seramik ve Cam Tasarımı, Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımı, Seramik ve Cam Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknoloji Araştırmaları, Görsel Anlatım Tasarlama, Yüzeysel Tasarım ve diğer kültür derslerini, üçüncü sınıf; Serbest ve Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımı, Seramik ve Cam Teknoloji Araştırmaları, Yüzeysel Tasarım derslerinin yanı sıra Seramik ve Cam Üretim İşletme Hesapları ve Seramik ve Cam Dekor Teknikleri derslerini de kapsamaktadır. Dördüncü sınıf artık uzmanlaşma ve branş seçme yılıdır. Öğrenci Endüstriyel,

ya da Serbest Seramik Tasarımı Sanat Dallarından birini seçerek diploma projesini bu dallardan birinde tamamlar. Cam Ana Sanat Dalı da aynı paralelde yürütülür.

TEKSTİL BÖLÜMÜ

Tarihçe

Tekstil Bölümü, gelişen Türk Tekstil Endüstrisine yaratıcılıkları ile katkıda bulunacak elemanlar yetiştirmek amacı ile 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun 5 bölümünden birisi olarak kuruldu. Başlangıçta çok sayıda Alman uzmanın desteklediği eğitim kadrosu ilk mezunların katılımı ile güçlendi. Tekstil sektörünün temeli diyebileceğimiz Sümerbank fabrikalarında çok sayıda Tatbiki Güzel Sanatlar mezunları yer aldı. İstanbul, Bursa başta olmak üzere tüm Sümerbank tekstil fabrikalarında tekstil bölümü mezunları sektöre katkıda bulundu ve sanayi eğitim ilişkisinin sıcak tutulması ilke olarak hep var oldu. Bölüm, Bulgaristan Oreşak 1984 Dünya El Sanatları sergisinde birincilik ödülü olan madalya ile Novum Gebrauschs Graphik (Ağustos 8/78 )gibi önemli yayın organlarındaki kendisinden övgü ile söz eden yazılarla, İSOSEM, OTİM, HİLTON, C.N.R, TÜYAP gibi birçok galeri, fuar ve sanat merkezindeki kapsamlı sergileri ve yurt dışındaki ses getiren etkinlikleri, tekstil modasında dünyaca tanınan, yarışmalarda ödül alan mezunları, endüstriye verdiği tasarım hizmetleri ve öğretim elemanlarının bireysel başarılarıyla dokuma, baskı ve giyim tasarımı alanlarında önderliğini her zaman sürdürmüştür. Ayrıca köklü bir tekstil kültürüne sahip olan ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal toplantılarda öğretim elemanları birikimlerini tekstil akademik ortamına taşımışlardır. 1982 yılında Türk üniversitelerindeki değişiklikle, T.G.S.Y.O 1983 yılında Marmara Üniversitesi’ne bağlanınca, Tekstil Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yer aldı ve başlangıçtaki, “biçim ve işlev ilişkisinden doğan, yaratıcı gücü, tekstil endüstrisine ve onun tekniklerini geliştirmek üzere uygulamak” olan üretime dönük sanat eğitimi ana ilkesini sürdürdü.

Bölümün Amacı

Bölümün amacı öğrencinin görsel algısını ve yaratıcı gücünü geliştirmektir. Tekstil tasarımcı adayları tasarım üretirken ayrıca yeteneklerini ve yaratıcı düşüncelerini tekstil endüstrisine uyarlamak üzere eğitilmektedirler. Bölüm endüstriye tasarım yarışmalarına katılarak yeni ve yaratıcı tasarımlarla destek vermektedir. Form ve fonksiyonelliğe bağlı yaratıcı gücü kullanırken tekstil endüstrisinin gelişimine ve teknolojisine ayak uydurmak bölümün amacıdır.

Eğitim
Dokuma Tasarımı: Dokuma teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Halı-kilim tezgâhları, 4 çerçeveli el tezgâhları, 24 çerçeveli şablon tezgâhlarının bulunduğu dokuma atölyesindeki donanım ile dokuma kumaşlar ve sanat objeleri üretimi yapılır.

Baskı Tasarımı: Tekstil baskıcılığının temelini oluşturan, yazmacılıktan şablon baskıcılığa kadar çeşitli baskı tekniklerinin uygulandığı baskı atölyesi, deneysel çalışmaların yapıldığı baskı-batik-boya atölyesi bulunur. Hem serbest, hem de raporlu baskı denemelerinin yapıldığı çağdaş tasarımlar ile üretim projeleri yapılmaktadır.

Giyim Tasarımı: Biçim ve hacim, malzeme ilişkisinin denendiği giyim atölyesi ve dikiş tekniklerinin uygulandığı dikiş atölyesi bulunmaktadır. Yaratıcılığın ön planda olduğu serbest sanatsal çalışmalar yanı sıra hazır giyime yönelik uygulamalar ve teknik derslerde yer almaktadır.

Örme Tasarımı: Örme teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Bir adet 12 gauge, dört adet 7 gauge, iki adet 5 gauge ve bir adet 3 gauge v tipi el örme makinesinin bulunduğu örme atölyesindeki donanım ile örme kumaşlar ve sanat objeleri üretimi yapılır.

Öğrenciler her dalda buluş ve araştırmalarını alanın malzemeleri ve teknikleri ile uygular ve her türlü yaratıcılığının sınırlarını zorlayan estetik, teknik projeler ve sanatsal tekstiller üretilen serbest atölye çalışmaları yaparlar. Tekstil sektörünün önemli kuruluşlarının desteği ile kurulan bilgisayar atölyesi bölümün tüm öğrencilerine hizmet vermektedir. Tekstil Bölümü, bugün sektörün katma değeri yüksek ürün konusundaki gereksinimini karşılayacak, yetenekli, becerileri geliştirilmiş, yaratıcılığı yüksek elemanlar yetiştirmeyi sürdürmektedir.

Birinci yıl; Temel sanat eğitimi ile tüm bölümlerle ortak olan kültür dersleri alınmaktadır. Birinci sınıfta, zorunlu bölüm dersleri olarak “buluş kompozisyon”, “genel tekstil teknolojisi”, “kumaş yapı bilgisi” bulunmaktadır. Seçmeli ders yoktur.

2. yılda zorunlu tasarıma giriş derslerinin yanında zorunlu teknik dersler ile tekstil el sanatları ve kültür dersleri ve birçok seçmeli özgün tekstil konuları bulunmaktadır. 3. yılda uzmanlaşma yılı olup, öğrenci dokuma, baskı, giyim veya örme alanından birini seçer diğer alanlardan seçmeli dersler alır. Zorunlu stajlarını bitiren öğrenciler 4. yıl da alanında tekstil sanat ve tasarım projeleri yapar. Tüm derslerini bitirdikten sonra bir dönemlik diploma ödevini almaya hak kazanır. Tasarımcı kimliğini ortaya koyduğu, bir dönemlik çalışma süresinde, diploma sınavı adı verilen bu çalışmanın jüri tarafından kabulünden sonra mezun olur. Özgün yaratıcılık ve üretim proje çalışması; öğrencinin baştan sona tek başına programladığı ve üretimle sonuçlanan çok önemli bir aşama olarak 50 yıl süresince önemle korunmuştur. Böylece mezun olan tasarımcı adayı; tekstil endüstrisinde bir kuruluşta ya da serbest tasarımcı olarak çalışmaya başlamaktadır.

BÖLÜMLERE ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI

Fotoğraf 25 Fotoğraf (KKTC Uyruklu) 1 Geleneksel Türk Sanatları 30 Grafik Sanatlar 40 Heykel 15 Müzik 30 Resim 30 Seramik ve Cam 30 Tekstil 30

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA ÖN KAYITLAR

Özel Yetenek Giriş Sınavlarına ön kayıtlarda ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları ve bunlara ek koşullar geçerlidir.

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılabilmek için adaylar, 2021/2022 yılı TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanlarının herhangi birisinden, en az 150 (yüz elli) ham puan almış olmak zorundadır.

TYT ve AYT sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılmayı engellemez. Fakat 2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.

Sınavlara girecek adayların ön kayıtları 31 Ağustos – 01 - 02 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Adaylar, ön kayıt formunda tercihlerine göre en fazla 3 bölüm seçebilir.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılan tüm adaylar, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları yönergesine tabidir.

Sınav başvuruları http://basvuru.marmara.edu.tr adresinden yapılacaktır. SINA VLAR

Adaylar ön kayıt sırasında internet üzerinden Sınava Giriş Belgesi’ni kendileri alacaklardır. Bu belge ve resmi kimlik belgeleri olmadan sınava giremezler. Belgelerinde değişiklik ve sahtecilik yapan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için ortak sınav uygulanırken; Fotoğraf ve Müzik Bölümleri için farklı birer sınav uygulanır.

Fakültemizin tüm bölümleri için yapılacak Özel Yetenek Giriş Sınavları iki aşamadan oluşur: Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavı.

Ortak sınav yapan bölümlerin Birinci Aşama Eleme Sınavı tek oturumlu iki sorudan oluşan bir sınavdır.

Ortak sınav yapan bölümlerin İkinci Aşama Seçme Sınavı, tek oturumlu olup dosya değerlendirme ve sözlü görüşme olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bölüm jürileri tarafından değerlendirilir.

Müzik Bölümü giriş sınavına katılacak adaylar her iki aşamada da sınavlara bireysel olarak, ayrı oturumlarda alınacaklardır.

page11image1161353920

Fotoğraf Bölümü giriş sınavı iki aşamadan oluşur. Detaylar aşağıda yer almaktadır.

GİRİŞ SINAVLARI

Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için Birinci Aşama Eleme Sınavı ortak olarak yapılacaktır.

BİRİNCİ AŞAMA – ELEME SINAVI

Sınav tek oturumda iki sorudan oluşur.

Sınav Türü: Görsel algılama / bellek / kurgulama.

Adayların ikinci aşama seçme sınavına girme hakkını elde edebilmeleri için, birinci aşama eleme sınavından 200 puan üzerinden en az 100 puan almaları zorunludur. En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre, bölüm kontenjanlarının toplamının 3 (üç) katı kadar aday, seçtiği bölümlerin ikinci aşama seçme sınavına girme hakkını kazanır.

Dikkat!

İkinci aşama seçme sınavına girme hakkı elde edebilmek için, birinci aşama eleme sınavından 200 puan üzerinden en az 100 puan almak bir ön şarttır.

Buna ek olarak birinci aşama eleme sınavı sonucunda alınan puana göre belirlenen ve tercih edilen bölüm kontenjanının 3 (üç) katına kadar olan sıralamaya girmek de gerekmektedir.

page12image1160209264 page12image1160209552 page12image1160209840 page12image1160210128

İKİNCİ AŞAMA - SEÇME SINAVI

Bölümlerin eğitim öğretim programları doğrultusunda düzenlenecek İkinci Aşama Seçme Sınavı, Birinci Aşama Eleme Sınavını başarıp, sıralamaya giren adayların, ön kayıt formlarında tercih ettikleri bölümlere göre katılmaya hak kazanacakları dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşmeden oluşan bir sınavdır.

Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme aşamasında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarı puanı M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesine göre hesaplanır.

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVI

Fotoğraf Bölümü giriş sınavı iki aşamadan oluşur.

BİRİNCİ AŞAMA - ELEME SINAVI

Tek oturumda üç bölümden oluşur.

Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılır.

1. Fotokopi halinde kontür olarak verilmiş bir sahnenin tarif edilen ışık yönüne göre, ışık- gölge ilişkisinin (gerçekçi bir gözle) kurulması istenir.

2. Fotokopi halinde verilen fotoğrafların, önerilen başlıklar yönünde yeniden kadrajlanması (çerçevelenmesi) istenir.

3. Görsel algı sınavı; projeksiyonla 5’er saniye gösterilecek fotoğraflar hakkındaki soruların yanıtlanması istenir. Her fotoğraf gösteriminin sonunda ışık açılır ve adayın yanıt vermesi için 20 saniye süre verilir.

Adaylar, Birinci Aşama Eleme Sınavı puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralamaya göre, bölüm kontenjanının 3 katı sayıda aday İkinci Aşama Seçme Sınavına girmeye hak kazanır.

İKİNCİ AŞAMA - SEÇME SINAVI

Tek oturumlu, iki kısımdan oluşur.
1. Kısım - Yazılı sınav; (Genel Kültür ve Temel Fotoğraf Bilgisi)
Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılır.
2. Kısım - Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme;
Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılır.
Başarı puanı M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesine göre hesaplanır.

MÜZİK BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVI

Birden fazla branşta sınava girilemez. Müzik Bölümü giriş sınavı iki aşamadan oluşur.

BİRİNCİ AŞAMA- ELEME SINAVI

İşitme (35 puan)
Ses: 2 adet tek ses, 2 adet çift ses, 2 adet 3 ses, 2 adet 4 ses (12 puan)

Deşifre ve ritmik okuma: 1 diyez veya 1 bemollü tonlarda, basit ölçülerde yazılmış, 4 ölçülük deşifre ve ritmik okuma parçası (10 puan)

Bellek: 2 adet melodik hafıza, 2 adet ritmik hafıza (13 puan)

Çalgı icrası: (65 puan)

1 adet etüd ve 2 farklı dönem eserinden birer bölüm.

İKİNCİ AŞAMA- SEÇME SINAVI

Sınav iki bölümden oluşur.

1. Bölüm: Portfolyo ve Mülakat

Bu bölümde aday mülakata alınır ve adayın çalışmalarından oluşan dosya değerlendirilir. Sunulacak dosyanın orijinal belge içermemesi gerekmektedir. Adayların konserleri, katıldığı etkinlikleri ve müzikle ilgili çalışmaları değerlendirilecektir.
Toplam: 100 puan

2. Bölüm: Alan Performansı

Alan performansı piyano, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas ve flüt branşlarından oluşmaktadır.

Bu bölümde;
Adaylar bu sınavda 1.aşamada sunulmamış bir eseri sunmalıdırlar. Adayların 3 farklı dönemden toplam 3 bölüm çalmaları gerekmektedir. Ayrıca çalgı ile deşifre sınavı uygulanacaktır.

Birden fazla çalgı alanından sınava girilemez. Adaylar eşlik ile çalmak mecburiyetinde değildirler ancak isteyen adaylar eşlikçilerini kendileri temin etmek durumundadır. Adaylar piyano dışında çalgılarını kendileri getirmek zorundadır.
Toplam: 100 puan

Başarı puanı M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesine göre hesaplanır.

SINAVLARDA GEREKEN MALZEMELER

Birinci Aşama Eleme Sınavı için;

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Grafik Sanatlar Bölümü, Heykel Bölümü, Resim Bölümü, Seramik Cam Bölümü ve Tekstil Bölümü için
2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kâğıt altlığı (50x70 cm).

Fotoğraf Bölümü:

Kurşun kalem, silgi, tükenmez kalem, renkli boya kalemleri, cetvel ve gönye.

Müzik Bölümü:

Adaylar, piyano dışında, enstrümanlarını kendileri getirmek zorundadırlar. İlan edilen enstrümanların dışında bir enstrüman ile sınava katılmak mümkün değildir.

İkinci Aşama Seçme Sınavı için;

Sözlü görüşmelerde adayın sınav öncesi çalışmalarını içeren dosyası, tüm bölümlerce istenmektedir.

UYARILAR:

 • Adayın Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmesi için 2022 TYT sınavına girmiş olması ve TYT puanının en az 150 (yüz elli) olması gerekir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için engelli olduklarını belgelemek kaydıyla, TYT puanının en az 100 olması gerekmektedir.

 • Yerleştirme Puanının hesaplanması için 2022 YÜKSEK ÖĞRETİM SINAVLARI (YKS) KILAVUZU’nda belirtildiği gibi aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

  • Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) • Ortaöğretim Başarı Puanı
  • 2022-TYT Puanı (TYT-P)

  a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır):

  YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa:

  YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)

  2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

  2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 • TYT ve AYT sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak giriş sınavlarına katılmayı engellemez.

 • Adaylar resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ve önkayıt sırasında aldıkları sınava giriş belgesi olmadan sınava alınmaz. Belgelerinde değişiklik ve sahtecilik yapan adayın sınavı geçersiz sayılır. Kimlik denetimini güçleştiren durumlarda sınav gözetmeni adaya gerekli uyarıyı yapmaya, hatta kimliği hakkında şüpheye düştüğünde sınava almamaya yetkilidir.

 • Sınav, sınav görevlisinin “Sınav başlamıştır!” uyarısı ile başlar. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. Adaylar sınav salonlarından, sınavın ilk 30 içinde ayrılamaz, dışarıya çıkamazlar. Hangi gerekçeyle olursa olsun dışarıya çıkan adaylar, tekrar sınav salonuna alınmazlar; sınav kâğıdını teslim etmiş sayılırlar.

 • Sınava 15 dakikadan daha geç gelen ya da herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için yeni bir sınav yapılmaz.

 • Sınav değerlendirmeleri için yapılacak itirazlarda, hiçbir şekilde yeniden değerlendirme yapılmaz.

 • Sınavlarda yalnızca fakültenin özel sınav kâğıtları kullanılır.

 • Sınav salonlarına 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı, Özel Yetenek Giriş Sınavları Yürütme

  Komisyonunca görevlendirilen görevlilerin ve gözetmenlerin dışında kimse giremez.

 • Adayların sınava, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, zamanı gösterme işlevi dışında işlevi bulunan saat benzeri araçlarla, her türlü bilgisayar özelliği bulunan aygıtlarla girmeleri, sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. nesneleri alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. gibi tütün ürünleri içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, başkalarını rahatsız edecek bir biçimde yüksek sesle konuşmaları, sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır ve kesinlikle yasaktır. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adaylar, sınavların girdikleri ve girecekleri tüm aşamalarından başarısız sayılırlar. Sınav görevlileri kuraldışı davranışlarda bulunanları uyarmakla yükümlü değildir. Aykırı davranışta bulunanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

 • Sınav salonuna, bu kılavuzun “Sınavlarda Gereken Malzemeler” başlığı altında belirtilen malzemeler dışında proje dosyası, kâğıt gibi malzeme getirilmesi yasaktır.

 • Aday başvurusuna göre hazırlanan ve Sınav Kimlik Kartları üzerinde belirtilen sınav günü ve saati esastır. Aday hiç bir nedenle başka bir gün ve saatte sınava giremez.

 • Adaylar sadece tek bir oturum için sınava girebilirler. İki ayrı güne kayıt yaptıran adayın sınavı geçersiz sayılır.

  BEDENSEL ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE!

  Bedensel engelli adayların sınav sırasında doğabilecek gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ön kayıt sırasında durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Adresi:

  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Acıbadem Caddesi, No: 117 Acıbadem 34718
  Kadıköy / İSTANBUL http://gsf.marmara.edu.tr

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ

ÖN KAYITLAR

31 Ağustos -01-02 Eylül 2022
Ön kayıt internet üzerinden adayların kendileri tarafından yapılacaktır. http://basvuru.marmara.edu.tr

BİRİNCİ AŞAMA ELEME SINAVI

06-07-08 Eylül 2022
(Ortak sınav yapan Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için)

Fotoğraf Bölümü Birinci Aşama Eleme Sınavı

07 Eylül 2022

Müzik Bölümü Birinci Aşama Eleme Sınavı

06-07 Eylül 2022

BİRİNCİ AŞAMA ELEME SINAV SONUÇLARININ İLANI

10 Eylül 2022
(Ortak sınav yapan Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri ve Fotoğraf Bölümü için)
(Sınav sonuçları http://basvuru.marmara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.)

MÜZİK BÖLÜMÜ BİRİNCİ AŞAMA ELEME SINAV SONUÇLARININ İLANI

08 Eylül 2022
(Sınav sonuçları http://basvuru.marmara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.)
İkinci Aşama Sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yeri ve saatleri, Birinci Aşama Sınavı Sonuç Duyurusu ile beraber internet sitemizden yayınlanacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVI

(DOSYA DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ GÖRÜŞME) 12-13-14 Eylül 2022
09:00-12:00 / 13:00-17:00

(Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil ve Fotoğraf Bölümleri için)

Müzik Bölümü İkinci Aşama Seçme Sınavı

(Alan Performansı, Dosya Değerlendirme, Sözlü Görüşme ) 09 Eylül 2022

ORTAK SINAV YAPAN BÖLÜMLER VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ İÇİN
SINAV SONUÇLARININ İLANI
(Ortak sınav yapan bölümler; Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri)
16 Eylül 2022

MÜZİK BÖLÜMÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI

12 Eylül 2022

ASİL ADAY KAYITLARI

19-20-21 Eylül 2022

YEDEK ADAY KAYITLARI

26-27-28 Eylül 2022

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK GÜZEL SANATLAR RESİM KURSU YURTDIŞI PORTFOLYO HAZIRLIK SANATHANE RESİM KURSU
WeCreativez WhatsApp Support
Hoşgeldiniz.
Yardımcı olmamızı istediğiniz konuyu aşağıdaki kutucuğa yazabilir misiniz?